Om overtråkk

Overtråkk er den vanligste idrettsskaden vi har og hver femte idrettsskade er et overtråkk. Overtråkk er vanligst i lagidretter som fotball, håndball og basketball, og i individuelle idretter med løping / landing på ujevnt underlag. Det kan imidlertid skje med alle og trenger ikke være knyttet til idrett. Det vanligste er å tråkke over utover (inversjonstraume) der du ruller ut over utsiden av foten. Dette skjer gjerne i vendinger med store krefter, i landinger etter hopp, eller dersom du tråkker / lander på en kant eller en motspillers fot. Mindre vanlig er det å tråkke over innover (eversjonstraume), og dette skjer som regel på grunn av en ytre kraft som virker direkte på ankelen, f eks en sklitakling som treffer ankel, et slag eller lignende.

Hva skades ved et overtråkk?

Ved et overtråkk kan det bli skade på de ulike ligamentene i ankelen. Vanligst er det å skade de ytre ligamentene ved et inversjonstraume og mindre vanlig er skade på de mediale ligamentene som ligger på innsiden av ankelen. Ligamentene danner forbindelser mellom beina i foten og sørger for stabilitet i leddet ved å begrense hvor mye disse beina kan flytte på seg i forhold til hverandre. Vi har tre ligamenter på utsiden av ankelen som alle går fra ankelkulen på utsiden av foten. Ett går frem, ett går rett ned og ett går bakover. Vanligst er det å skade det fremre, minst vanlig er det å skade det bakre.

Skaden på ligamentene kan variere fra en liten rift, til komplett ruptur av ett eller flere ligament, og det tas som regel ikke MR-bilder ved mistanke om ligamentskader. En fysioterapeut, manuellterapeut eller kiropraktor vil kunne få en formening om grad av skade gjennom undersøkelse og vurdering av blant annet smertenivå, hevelse, misfarging og stabilitet. En ultralydundersøkelse er en tilgjengelig bildeundersøkelse som kan gjøres hurtig for å vurdere eventuelle ligament skader. Tilnærmingen til rehabilitering er uansett stort sett lik, men varigheten vil variere og det vil kunne ha innvirkning på stabiliteten på sikt. Uansett grad av skade ser man gode resultater med opptrening og det er svært sjeldent behov for kirurgi.

Mindre vanlige skader etter overtråkk

Noen ganger kan det oppstå bruddskader og skader på bindevev mellom de to leggbeina (syndesmoseskade) etter et ankelovertråkk. Disse skadene kan kreve en annen tilnærming eller i noen tilfeller kirurgi, så det er derfor viktig å oppdage så raskt som mulig. Bruddskader fanges som regel opp tidlig da man alltid tar røntgen dersom det mistenkes brudd.  Legen eller helsepersonellet som undersøker deg vil vurdere sannsynligheten for bruddskade basert på en serie med kriterier. Det tas også rutinemessige røntgenbilder av unge med kraftige overtråkk. Syndesmoseskader kan være vanskeligere å oppdage, og oppdages gjerne senere som et resultat av manglende fremgang og vedvarende smerter. Skaden kan fanges opp gjennom røntgenbilder, men krever spesielle bilder som blir tatt mens ankelen blir belastet. Dette er ofte utfordrende like etter overtråkket pga store smerter. Det viktigste er en god undersøkelse av en terapeut, og gjennomgang av skademekanisme (hvordan overtråkket skjedde). Heldigvis er denne skaden sjelden, men den går nok også uoppdaget hos noen.

Gjentagende ankelovertråkk er et vanlig problem da sannsynligheten for å tråkke over igjen øker betraktelig etter ditt første overtråkk. Det er derfor spesielt viktig å legge ned et godt arbeid for å forebygge nye overtråkk, og det kan være behov for å benytte tape eller ankelstøtte under idrettsdeltakelse en god stund etter overtråkket. For best mulig behandling av et overtråkk anbefales det å følge PEACE & LOVE akronymet som tar for seg behandling i akutt fase så vel som veien videre tilbake til vanlig aktivitet eller idrett. Se egen artikkel der vi går gjennom PEACE & LOVE med utgangspunkt i et overtråkk.

Har du tråkket over?

Våre behandlere på Fornebu og Løren har god erfaring med undersøkelse av ankel overtråkk og behandlingsplan etter skade.

Referanser:

  • Fong DT, Hong Y, Chan LK, Yung PS, Chan KM. A systematic review on ankle injury and ankle sprain in sports. Sports Med. 2007;37(1):73-94. doi: 10.2165/00007256-200737010-00006. PMID: 17190537.
  • Wikstrom EA, Cain MS, Chandran A, Song K, Regan T, Migel K, Kerr ZY. Lateral Ankle Sprain and Subsequent Ankle Sprain Risk: A Systematic Review. J Athl Train. 2021 Jun 1;56(6):578-585. doi: 10.4085/1062-6050-168-20. PMID: 34375983; PMCID: PMC8223615.
  • Herzog MM, Kerr ZY, Marshall SW, Wikstrom EA. Epidemiology of ankle sprains and chronic ankle instability. J Athl Train 2019; 54: 603-610.
  • https://www.physio-network.com/blog/ankle-sprain-research/
  • https://www.skadefri.no/kroppsdeler/skadefri-ankel/overtrakk/