Ultralyd

Diagnostisk ultralyd er et fantastisk bildediagnostisk verktøy som supplerer den kliniske undersøkelsen av en rekke muskel- og skjelett lidelser, og brukes særlig for å få et bedre bilde på skader i sener, leddbånd, muskler og rundt ledd.

Hva er ultralyd?

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger som sendes fra en probe (lydhode). Proben legges på huden over det aktuelle området som skal undersøkes. Lydbølgene sendes ut og blir reflektert av de forskjellige vevsstrukturene som blir undersøkt, og fanges opp igjen av proben. Ved hjelp av dataen i ultralydapparatet dannes det et gråtonebilde på skjermen som fremstiller detaljerte bilder av muskler, sener, ligamenter, skjelett med mer. 

Dynamisk undersøkelse og andre fordeler ved diagnostisk ultralyd

Diagnostisk ultralyd er den eneste bildediagnostiske undersøkelsen ved muskel- og skjelett plager som kan utføres under bevegelse. Dette kalles en dynamisk undersøkelse og er svært fordelaktig ettersom man da får en unik mulighet til å vurdere funksjonen av det smertefulle området.  I tillegg har ultralydundersøkselsen en stor fordel ved at man lett kan sammenligne med den “friske” siden noe som gir undersøkeren et godt grunnlag for sammenligning. 

Andre fordeler: 

 • Ingen kontraindikasjoner eller bivirkninger
 • Rimelig
 • Ingen ventetid
 • Kan brukes fortløpende i behandlingsforløp og på den måten evaluere behandlingen
 • Velegnet for pasienter som ikke kan ta MR på grunn av klaustrofobi, pacemaker med mer
 • Trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell

Hva brukes diagnostisk ultralyd til? 

Diagnostisk ultralyd er den beste undersøkelsesmetoden av senebetennelser eller seneskader. Rupturer, seneskjedebetennelser (tenosynovitt), senebetennelser (tendinopati) ses tydelig på ultralyd

Leddbånd og ligamenter kan undersøkes ved ultralyd. Ledd kan ikke vurderes i sin helhet fordi lydbølgene reflekteres tilnærmet fullstendig når de treffer overflaten på knokkelvev. Ledd blir altså ikke gjennomlyst tilstrekkelig. Uregelmessige leddflater, brusk forandringer, og enkelte brudd kan delvis vurderes. Ved skade i ledd er det ofte indikasjoner i omkringliggende strukturer, som væske eller andre funn som enkelt kan ses på ultralyd. Ved slike funn og mistanke om skade i ledd kan det derfor være behov for ytterligere bildediagnostikk som MR/CT/røntgen. Kiropraktorer og Manuellterapeuter kan henvise til det.

Ved mistanke om muskelskade er ultralyd en effektiv undersøkelse til å vurdere graden av skade. Rupturer kan enkelt lokaliseres og ultralyd kan avgjøre om det er total eller delvis avrivning. Man vil også kunne se om det foreligger, blødninger, arrvev, cyster med mer.

Visse nerver kan undersøkes hvis det er mistanke om skade, eller nevrom. Eksempelvis kan man enkelt undersøke forløpet til nerven ved “karpaltunnelsyndrom”.

Oppsummert er diagnostisk ultralyd særlig velegnet til å påvise:

 • Tendinopati/senebetennelser 
 • Kalkdannelser i muskler og sener 
 • Avrivninger i sener, ligamenter eller muskler.
 • Slimposebetennelse
 • Blødninger/hevelser 
 • Skader rundt ledd