Førstehjelp ved akutt skade? Du har nettopp fått et ovetråkk og du vet ikke hva du skal gjøre. Tidligere har du hørt om PRICE og POLICE, men husker ikke helt hva det innebærer. For å gjøre det hele mer «komplisert» ble det i 2019 foreslått et nytt sett med prinsipper som brukes som førstehjelp ved akutt skade (akutte bløtvevsskader). Akronymet PEACE & LOVE er en oppdatert versjon som også i større grad tar for seg veien videre etter den akutte fasen som bare varer noen dager. I denne artikkelen skal vi gå igjennom prinsippene i PEACE & LOVE med utgangspunkt i et overtråkk. 

Akutt fase

Umiddelbart etter overtråkket er det gjerne store smerter, mye hevelse og kanskje noe misfarging over foten. Du er nå i den akutte fasen som varer omtrent 1-3 dager, og i denne perioden lar vi fred (PEACE) styre tilnærmingen. Prinsippene vi benytter oss av er som følger:

Protect (Beskytt)

Avlast ankelen i 1-3 dager etter skade for å beskytte området. Dette kan innebære bruk av krykker og justering av aktivitetsnivå, men pass på at det ikke blir langvarig krykkebruk. Generelt bør du unngå aktivitet og bevegelse som i stor grad provoserer ankelen. Så snart bevegelse og aktivitet kan gjøres med akseptable smerter bør det gjøres. Eksempelvis det å stå eller gå på foten.

Elevate (Hev)

Hev ankelen til over hjertehøyde for å legge bedre til rette for at oppsamlet væske kan returnere fra skadested. Dette tiltaket er ikke godt dokumentert, men det har heller ingen potensielle negative konsekvenser. Sitt derfor gjerne med ankelen høyt i de situasjonene der du uansett er i ro, for eksempel ved TV-titting.

Avoid (Unngå)

Unngå bruk av betennelsesdempende medikamenter (NSAIDs) og ising av ankelen da dette potensielt kan forsinke og forstyrre tilhelingsprosessen. Vi ønsker ikke å forstyrre den naturlige inflammasjonsprosessen som finner sted da den er viktig for fullstendig tilheling. Dette er et av punktene som skiller seg mest fra tidligere oppfatninger rundt førstehjelp av akutt skade. Is har inngått i RICE, PRICE, og POLICE akronymene (I for Ice).

Compress (Kompresjon)

Påfør kompresjon på ankelen for å stoppe blødning fra skadet vev og for å minimere unødvendig væskeoppsamling. Kompresjonen skal være stram, men det er ønskelig å kunne bevege på ankelleddet. Kompresjonen kan gjerne være på hele døgnet i den akutte fasen, og kan benyttes så lenge det fortsatt er betydelig hevelse.

Educate (Utdann)

Oppsøk en fysioterapeut eller annet helsepersonell for å få en vurdering av skaden, forslag til tilnærming videre, og generelt mer informasjon om tilstanden. Jo mer kunnskap du har om tilstanden, hva som må til for å bli bedre, og hva som kan forventes med tanke på varighet, desto bedre.

Ankelen har roet seg litt, hva gjør vi nå?

Når den akutte fasen er over og ankelen har fått litt fred, er det på tide å begynne arbeidet for å gjenopprette funksjonen i ankel slik at du kan returnere til de aktivitetene du ønsker. Nå er det på tide og gi litt kjærlighet (LOVE) til ankelen og prinsippene vi benytter oss av er som følger:

Load (Belast)

Ankelen bør så raskt som mulig belastes og vanlige dagligdagse aktiviteter bør gjenopptas så raskt smertene tillater det. Ben, muskel og senevev er avhengig av belastning for å opprettholde styrke, og belastning er også det vevet trenger for å bygge seg sterkere igjen etter en skade. Vi ønsker å finne det nivået og den mengden belastning som ikke medfører økt smerte. Belastning vil også promotere blodgjennomstrømning og bidra til reduksjon av hevelse da vi er avhengig av muskelbruk for å få pumpet væske opp og tilbake mot hjertet. 

Optimism (Optimisme)

Hjernen har en viktig rolle i rehabiliteringen da psykiske faktorer har stor innvirkning på smerter og begrensninger både i tidlig fase, men også lenger ut i forløpet. Faktorene kan faktisk ha større betydning enn den reelle graden av skade. Det er viktig å forholde seg realistisk i forhold til tidshorisont, men samtidig også være optimistisk. Ankelen kan bli helt bra igjen til tross for omfattende skader.

Vascularisation (Vaskulærisering)

Aktivitet som promoterer blodgjennomstrømning og blodforsyning til skadet område kan være et fint tilskudd i rehabiliteringen. Finn en aktivitetsform som ikke provoserer ankelen, men som gjerne fortsatt involverer benet, for eksempel sykling. Fokuset bør være på varighet fremfor belastning og forsøk gjerne å få opp pulsen. Slik trening kan også ha en generell smertelindrende effekt.

Exercise (Trening)

Ankelen er avhengig av spesifikk opptrening for å gjenopprette normal mobilitet, styrke og ledd-kontroll. I tidlig fase er det viktig å unngå store smerter ved trening for å legge til rette for tilheling. Etterhvert bruker vi smerte som en guide når vi tilpasser treningen videre. Smerte underveis i, etter, og dagen etter trening gir verdifull informasjon om hvordan treningen har blitt tolerert og om vi kan utfordre videre. En fysioterapeut kan hjelpe deg med denne delen av rehabiliteringen og kartlegger hva som må jobbes med. Deretter lages et treningsopplegg med spesifikke øvelser som er ment å adressere de manglene en har.

Til deg som skal tilbake til idrett

Når tiden er inne for å returnere til idrett, er det en del ting en bør tenke på. For det første er det viktig at den spesifikke opptreningen gradvis har nærmet seg kravene som stilles i den aktuelle idretten. Videre bør en vurdere hvorvidt stabiliteten i ankelen er tilfredsstillende og en bør vurdere styrken, bevegeligheten, trettbarheten og så videre. Kanskje aller viktigst er det å vurdere hvorvidt du som har tråkket over stoler på ankelen din igjen og selv har troen på at dette kommer til å gå bra. 

Uansett om alle disse punktene er på plass og du føler deg klar for retur er det lurt å utarbeide en plan på gradvis opptrapping av idrettsaktiviteten. Det kan begynne med å delta på treninger med laget der en unngår duellspill, og en kan for eksempel begrense antall spilleminutter når det blir aktuelt å spille kamper igjen. Bruk av teip eller en ankelstøtte kan i mange tilfeller være nødvendig i en lengre periode etter overtråkket. 

Sammendrag

Umiddelbart etter et overtråkk kan det være viktig å avlaste den skadde ankelen og iverksette førstehjelp ved akutt skade for å redusere hevelsen. Krykker kan benyttes de første dagene, men det bør ikke bli til langvarig bruk. Tiltak for å redusere hevelsen kan fortsette så lenge det er betydelig hevelse tilstede. Unngå bruk av is og betennelsesdempende medikamenter. 

Så snart som mulig er det viktig å gjenoppta vanlig belastning av ankel, normale dagligdagse aktiviteter bør vendes tilbake til så snart som smertene tillater det. En bør etter akutt fase komme i gang med spesifikk opptrening av ankelen for å gjenvinne normal funksjon samt lenger ut i forløpet forebygge nye overtråkk. Forsøk å holde deg optimistisk, selv om det kan ta lang tid er det mulig å bli bra igjen i ankel og vende tilbake til idrett på høyt nivå. God førstehjelp ved akutt skade kan ha betydelig effekt på varigheten av plagene etter skaden.

Våre behandlere på Fornebu og Løren har god erfaring med førstehjelp av akutt skade (PEACE & LOVE).

Referanser

  • Dubois B, Esculier JSoft-tissue injuries simply need PEACE and LOVEBritish Journal of Sports Medicine 2020;54:72-73.
  • Vuurberg G, Hoorntje A, Wink LM, et alDiagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guidelineBritish Journal of Sports Medicine 2018;52:956.
  • Khan KM, Scott AMechanotherapy: how physical therapists’ prescription of exercise promotes tissue repairBritish Journal of Sports Medicine 2009;43:247-252.
  • Elise Duchesne, Sébastien S. Dufresne, Nicolas A. Dumont, Impact of Inflammation and Anti-inflammatory Modalities on Skeletal Muscle Healing: From Fundamental Research to the Clinic, Physical Therapy, Volume 97, Issue 8, August 2017, Pages 807–817, https://doi.org/10.1093/ptj/pzx056
  • https://www.physio-network.com/blog/ankle-sprain-research/
  • https://www.physio-network.com/blog/ice-for-acute-injury/