Behandlinger

Vi skal ha de aller beste terapeutene med på laget for å gi våre pasienter den aller beste behandlingen.

Manuellterapi

Manuellterapi er en mastergrad for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser. Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettapparatet.

Hva er spesielt med manuellterapi?

Fysioterapeuter som kan kalle seg manuellterapeuter, har i tillegg til sin videreutdanning bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, og de har særskilt trygdefaglig opplæring. Dette er en del av kompetansen som gir manuellterapeuter utvidede rettigheter i helsevesenet for muskel- og skjelettlidelser.

En manuellterapeut kan hjelpe med å:

 • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.
 • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
 • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.
 • ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

 

morgan-petroski-rx6wXNsXUOE-unsplash

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeutens behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping.

 

andrew-valdivia-UMTFo3cVmJ8-unsplash

Kiropraktor

En kiropraktor har en femårig masterutdannelse i kiropraktikk. Etter fullført obligatorisk turnustjeneste er kiropraktorer offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar.

Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske øvelser, samt informasjon og veiledning. Våre kiropraktorer er medlemmer av Norsk kiropraktorforening.

Man trenger ikke henvisning for å gå til kiropraktor. Kiropraktorer er som nevnt primærkontakter, og har derfor selvstendig diagnose- og behandlingsansvar.

Som primærkontakter i helsevesenet kan kiropraktorer:

 • Henvise pasienter til legespesialist, for eksempel ortoped/nevrolog/revmatolog.
 • Henvise til bildediagnostisk undersøkelse som MR, røntgen eller CT
 • Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i opptil 12 uker
 • Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» med arbeidsgiver og ansatt og eventuell bedriftshelsetjeneste

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktorer. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Behandlerverket har kiropraktorer på alle klinikker. Her kan du se oversikten av kiropraktorene som jobber i Behandlerverket.

 

jade-stephens-N21356amsyw-unsplash

Trykkbølge­behandling

Trykkbølgebehandling har over lang tid vært en effektiv metode for å knuse nyrestein. I senere tid har behandlingen blitt utviklet til å bli en effektiv fysikalsk behandlingsmetode på langvarige senelidelser, og noen andre muskel- og skjelett lidelser.  

Trykkbølgebehandling brukes primært på kroniske og subakutte senelidelser, også kalt senebetennelser. I tillegg har det god effekt på langvarige slimposebetennelser. Helt nyoppståtte/akutte seneskader eller slimposebetennelser brukes det sjelden trykkbølge på.

De vanligste plagene som kan behandles med trykkbølge? 

 • Skulder: Kalkskulder, og senebetennelser i skulder. Vanligste er supraspinatus tendinopati.
 • Albue: Tennisalbue og golfalbue
 • Hofte: Smerter på utsiden av hoften.
 • Kne: Jumper’s knee / hopperkne og Runner’s knee / løperkne
 • Legg: Benhinnebetennelse / traksjonsperiostitt
 • Ankel: Akillessenebetennelse
 • Fot: Plantar fascitt og hælspore
Les mer om Trykkbølgebehandling
ivan-pergasi-Q2C6MpQb6KQ-unsplash

Ultralyd

Diagnostisk ultralyd er et fantastisk bildediagnostisk verktøy som supplerer den kliniske undersøkelsen av en rekke muskel- og skjelett lidelser, og brukes særlig for å få et bedre bilde på skader i sener, leddbånd, muskler og rundt ledd. På denne måten gir ultralydundersøkelse, kombinert med klinisk undersøkelse, behandleren mulighet til å stille en mer nøyaktig diagnose, noe som igjen resulterer i raskere riktig behandling.

Diagnostisk ultralyd er den eneste bildediagnostiske undersøkelsen ved muskel- og skjelett plager som kan utføres under bevegelse. Dette kalles en dynamisk undersøkelse og er svært fordelaktig ettersom man da får en unik mulighet til å vurdere funksjonen av det smertefulle området. I tillegg har ultralydundersøkselsen en stor fordel ved at man lett kan sammenligne med den “friske” siden noe som gir undersøkeren et godt grunnlag for sammenligning.

Oppsummert er diagnostisk ultralyd særlig velegnet til å påvise:

 • Tendinopati/senebetennelser
 • Kalkdannelser i muskler og sener
 • Avrivninger i sener, ligamenter eller muskler.
 • Slimposebetennelse
 • Blødninger/hevelser
 • Skader rundt ledd
Les mer om ultralyd
unsplash_OGACRf1gslU