Padel er en av de raskest voksende og mest populære racketsportene i Norge, og ikke minst – verden. Årsaken til dette er trolig at det er en attraktiv sport for et bredt publikum på grunn av banens karakteristiske størrelse, moderate fysiske krav og tilgjengelighet for alle. Samtidig, selv om det er en «morsom» sport for alle aldre og ferdighetsnivåer, kan padel betraktes som en potensielt «farlig» sport når det gjelder skader. Dette skyldes at selv om det likner på tennis, spilles det på en mindre bane, noe som gjør det raskere og krever hyppige retningsskifter, svinger, akselerasjoner, nedbremsinger, hopp og landinger. Det er enkelt å forstå at hvis padel utøves uten nødvendig forberedelse og forsiktighet, kan det føre til en rekke typer skader.

Hvor mange skader i Padel?

Det er vanskelig å fastslå risikoen for skader av to hovedgrunner. For det første er Padel en relativt ung sport (med unntak av Sør-Amerika og Spania) og det er derfor begrenset antall studier som ser på skader innenfor Padel. For det andre er det ingen konsensus (enighet i fagmiljøene) om definisjonen av skader og metodene som skal brukes i forskning om padelskader. Som et resultat er det vanskelig å sammenligne resultatene fra ulike studier. Generelt, med den begrensede litteraturen som er tilgjengelig, kan man si at padel har en forekomst som er lik eller litt høyere enn tennis. Det vil si nærmere 3 skader skader per 1000 spilletimer som tilsvarer 8-9 skader per 1000 kamper. Andelen av spillere som opplever minst én skade per sesong er mellom 50% og 87%. Det vil si at man kan forvente at minst halvparten av spillerne vil pådra seg en skade i løpet av sesongen.

Høyere nivå, flere padelskader?

Tilsynelatende ikke. Selv om bevisene er minimale, ser det ut til at skadehyppigheten i Padel synker med økende ferdighetsnivå, i motsetning til andre idretter som fotball, der skaderisikoen øker med økende hastighet og intensitet. Hvorfor er det slik? Trolig skyldes dette at Padel er en sport som kan spilles av (nesten) alle. På fritidsnivå kan vi finne folk som gjerne vil spille denne morsomme sporten, men som er helt uforberedt, utrent og har mange risikofaktorer for skader. Et generelt lavere ferdighetsnivå spiller sannsynligvis også en rolle.

Og hva med skader hos yngre og eldre som spiller padel?

Når det gjelder aldersforskjeller, er muskelstrekk mer vanlige hos spillere over 35 år, mens yngre spillere er mer utsatt for leddbåndskader. Alder er en risikofaktor for muskelstrekk, og dette skyldes sannsynligvis en gradvis begrensning av leddbevegeligheten med alderen og muskelubalanser som er typiske for eldre spillere. Tidligere skader er også en vesentlig risikofaktor: eldre spillere har større sannsynlighet for tidligere skade.

Hvilke typer skader er vanlige ved Padel?

De fleste skader i padel skjer på grunn av belastning over tid, eller akutt. (les mer om idrettsskader). Her er noen av de vanligste skadene i Padel:

Tennisalbue/lateral epicondylalgia

Dette er den vanligste skaden og er lokalisert til albuen. Tidligere ble denne belastningsskaden kalt «tennisalbue», mer presist heter skaden lateral epicondylalgia. Skaden sitter i senevevet som løper på utsiden av albuen og er et resultat av overbelastning av senevevet uten tilstrekkelig hvile. Gjentatte mikrotraumer kan føre til at senen blir fortykket og tåler mindre belastning enn tidligere. Typiske symptomer er smerter ved bruk av albuen. Som for eksempel ved løft eller slag. Ivrige nybegynnere ser ut til å være mer plaget av denne skaden. En ting vil være at de har begynt med en ny idrett som skaper høy belastning i vevet sammenlignet med tidligere aktiviteter. En annen hypotese er at de har større sannsynlighet for å slå backhand-slaget med håndleddet i mer bøyd posisjon. Noe som forårsaker gjentatte mikrotraumer i senen. I tillegg vil generell teknikk, grep og utstyr ha betydning.

Ovetråkk/vrikking av ankelen

En ankelskade skjer som oftest i forbindelse med hopp, landing, stopp eller endring av retning. De fleste opplever at man ruller ankelen inn under seg. Dette fører til at et eller flere leddbånd blir forstrukket, eller ryker. Man kan få overtråkk på innsiden av foten, men som regel skjer det alltid på utsiden. Skaden gir som oftest hevelse, misfarvning, ømhet og smerter. Ankelovertråkk utgjør omtrent 20% av alle idrettsskader. Når det kommer til Padel er riktige sko den enkleste måten å redusere risikoen for overtråkk på.

Jumper’s knee/Patellar tendinopati

Er en vanlig årsak til knesmerter både hos fritidsspillere og eliteutøvere, på grunn av gjentatte hopp, sideveis bevegelser, raske stopp og retningsskift. Patellar tendinopati er mer vanlig hos mannlige idrettsutøvere, og de har nesten to til fire ganger større risiko for å utvikle patellar tendinopati sammenlignet med kvinner. Kjennetegn ved patellar tendinopati inkluderer smerte lokalisert til den nedre delen av kneskålen som forverres av hopp, landing, retningsskift og vendinger.

Smerter i korsryggen/lumbago

Smerter i nedre rygg er svært vanlig i racketsport og Padel. Skader i ryggen er utbredt blant elite- og juniorspillere så vel som blant både mannlige og kvinnelige profesjonelle spillere. Disse skadene inkluderer ledd, muskler og skiver i ryggsøylen. (les mer om lumbago). Padel involverer bevegelser i alle retninger når det kommer til rygg, overkropp og underkropp. Disse bevegelsene må være synkroniserte og er ofte eksplosive, og veksler raskt mellom forlenging/forkorting av muskler og akselerasjon/deakselerasjon, noe som krever høy grad av nevromuskulær kontroll, fleksibilitet og koordinasjon i ryggraden. Store krefter påvirker ryggen under mange bevegelser i padel, men spesielt under smash, spesielt med «kick» (topspinn), og enhver teknisk bevegelse som innebærer rotasjon, strekk og sidebøyning. Forekomsten av ryggsmerter og smerter mellom skulderbladene er høyere enn i tennis, noe som trolig skyldes at padel normalt sett involverer flere slag over skulderhøyde.

Skulderskade

Skulderens anatomiske utforming gjør det til det leddet i kroppen med mest bevegelighet. Det medfører at balansen mellom stabilitet og mobilitet er viktig. Især for en padelspiller som ofte genererer mye kraft i slag over skulder- og hodehøyde. Disse slagene foregår for det meste på en side og fører over tid til stor belastning på de viktige senene (rotatormansjetten) som omkranser skulderhodet. Gjentatte bevegelser over tid er ofte en årsak til smerte. Det kan føre til overbelastning av senevevet (mikrotraumer) likt som i albuen, i tillegg vil det kunne føre til skader i andre strukturer i skulderen.

Muskelstrekk i tykkleggen (tennislegg)

En muskelstrekk i tykkleggen er en leggskade som oppstår mellom to muskelgrupper i bakre del av leggen. Mer spesifikt er det en skade i bindevevet mellom musculus gastrocnemius og musculus soleus. Men det kan også oppstå en isolert strekkskade i gastrocnemius-muskelen. Det oppstår som oftest etter en eksplosiv bevegelse når kneet raskt strekkes ved hopp eller sprint. Tennislegg er mer vanlig hos menn over 40 år, årsaken til dette er trolig påbegynt svekkelse av kraft og muskelstørrelse hos den gjennomsnittlige mann på 40+. Denne skaden kalles også «»tennislegg», men basert på den økende trenden av padel spillere over 40 er det kanskje på tide å bytte navn til «Padel-legg»?

Padel er fortsatt en ung idrett på verdensbasis og det vil komme mer forskning på skader relatert til sporten, men hittil er det lite tilgjengelig. Foreløpig kan vi konkludere slik:

For å minimere risikoen for skader i Padel er det viktig å fokusere på god teknikk, bruk av riktig utstyr og sørge for at kroppen er godt forberedt gjennom riktig trening og oppvarming. Det er alltid lettere å forebygge skader enn å rehabilitere de.

Har du en skade relatert til Padel? Trenger du hjelp med å sette opp et forebyggende treningsprogram? Våre behandlere på Fornebu og Løren kan hjelpe deg med både akutte og belastningsskader innenfor Padel, og andre idretter.

Referanser

  • Dahmen J, Emanuel KS, Fontanellas-Fes A, et al Incidence, prevalence and nature of injuries in padel: a systematic review. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023;9:e001607. doi: 10.1136/bmjsem-2023-001607
  • Castillo-Lozano R, Casuso-Holgado MJ. Incidence of musculoskeletal sport injuries in a sample of male and female recreational paddle-tennis players. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Jun;57(6):816-821. 
  • Epidemiology of injuries in professional and amateur spanish paddle players Garcia-fernandez P., Guodemar-perez J., Ruiz-Lopez M., Rodriguezlopez E.S., Garcia-Heras A., Hervas-perez J.P. (2019)  Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte,  19  (76) , pp. 641-654.
  • García–Fernández, P.; Guodemar–Pérez, J.; Ruiz-López, M.; Rodríguez-López, E.S.; GarcíaHeras, A.; Hervás–Pérez, J.P. (2019) Epidemiology of Injuries in Professional and Amateur Spanish Paddle Players. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 19 (76) pp. 641-654
  • Castillo-Lozano R, Casuso-Holgado MJ. Incidence of musculoskeletal sport injuries in a sample of male and female recreational paddle-tennis players. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Jun;57(6):816-821. 
  • Dines JS, Bedi A, Williams PN, et  al. Tennis injuries: epidemiology, pathophysiology, and treatment. J Am Acad Orthop Surg. 2015;23:181–9. https://doi. org/10.5435/jaaos-d-13-00148.
  • Abrams GD, Renstrom PA, Safran MR. Epidemiology of musculoskeletal injury in the tennis player. Br J Sports Med. 2012;46:492–8.
  • Bright JM, Fields KB, Draper R. Ultrasound Diagnosis of Calf Injuries. Sports Health. 2017 Jul/Aug;9(4):352-355. 
  • https://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=574
  • https://skadefri.no/kroppsdeler/skadefri-ankel/overtrakk/