Idrettsskader

Visste du at idrettsskader ikke er forbeholdt toppidrettsutøvere? Idrettsskader er i prinsippet helt vanlige skader, men som oftere oppstår ved idrett. Vi deler derfor inn i akutte og belastningsrelaterte skader.

En akutt idrettsskade er en skade som har høy nok energi til at det aktuelle vevets grense for belastning overstiges. Dette kalles også et makrotraume. Skaden har et klart tidspunkt og en definert skademekanisme. Eksempelvis vil det kunne være fraktur, muskelstrekk eller ankelovertråkk.

En belastningsrelatert idrettsskade oppstår når vev utsettes for gjentatt og ensidig belastning over tid slik at vevet gradvis svekkes uten at det klarer å restituere seg. Dette kalles repetitive mikrotraumer. På et tidspunkt vil dette resultere i symptomgivende skade. Fortsatt belastning vil øke skadeomfanget og symptomene. Senebetennelser (tendinopatier), tretthetsbrudd og benhinnebetennelse (medialt tibialt stress syndrom) er typiske eksempler på dette.