Skuldersmerter kan skyldes mange ting. De kan oppstå akutt eller være et resultat av overbelastning over tid. Belastningsrelaterte plager er vanligst og det er en rekke forskjellige strukturer som kan bli irriterte eller sensitive og dermed gi opphav til smerte. En av de vanligere årsakene er smerter fra senevevet til rotatorcuff muskulaturen og dette kalles – rotatorcuff relaterte skuldersmerter. Tilstanden går under samlebetegnelsen subakromiale skuldersmerter men begrepene brukes om hverandre. Tilstanden blir vanligere med alderen og en ser at risikofaktorer kan være alder over 50 år, diabetes og arbeid med arm over skulderhøyde.

Hva er egentlig rotatorcuff relaterte skuldersmerter?

Rotatorcuff relaterte skuldersmerter er smerter relatert til senevevet til rotatorcuff muskulaturen. En overbelastning av sener over tid kan føre til utviklingen av det som kalles tendinopati. Tidligere kalt senebetennelse til tross for at det ikke finnes noen betennelse i senen. Videre kan det oppstå såkalte ikke komplette rupturer i senevevet og av og til også fulltykkelsesrupturer som vil si at en del av senen er helt avrevet. Dette er vanligere etter et traume, feks etter et fall på strak arm. Tidligere ble begrepet subakromialt impingement syndrom brukt mye da man tenkte at trange plassforhold i skulderen førte til slitasje og skade på disse senene. Det vet man nå at ikke stemmer.

Kan jeg ha rotatorcuff relaterte skuldersmerter?

Tilstanden kjennetegnes av smerter som gjerne kommer snikende over tid. I noen tilfeller kan det oppleves som at tilstanden kommer mer akutt, feks etter en intensiv periode med uvant aktivitet. Smerter vil fremprovoseres når det stilles krav til muskulaturen den irriterte senen er knyttet til. Dette betyr ofte smerter i forbindelse med å løfte armen over skulderhøyde samt rotere overarmen innover og utover. Smertene kan sitte på fremsiden, oversiden eller baksiden av skulderen og det er vanlig med noe smerter ned på utsiden av overarm. Nattesmerter er ikke uvanlig, spesielt om en ligger på den vonde skulderen. Ellers er det mest typisk med smerter under aktivitet og bevegelse fremfor når man er helt i ro.

Hvor lenge varer tilstanden?

Tilstanden kan for noen ta lang tid å bli kvitt, i et studie fra 2011 fant man at 70% av deltakerne fortsatt hadde plager etter seks uker og 40% hadde fortsatt plager etter et år. Annen data tyder på at tilstanden gjerne kan vare mellom 3-6 mnd for mange. Det at man fortsatt har skuldersmerter etter et år betyr ikke at man har de samme begrensende smertene. Det kan ta mye kortere tid å nå et smertenivå som en kan fungere med. Det er også viktig å erkjenne at det er svært mange faktorer som påvirker smertebildet og som ikke er relatert til kun struktur. Faktorer som søvn, stress, psykisk velvære, egne erfaringer og tanker rundt smerte kan være minst like avgjørende som graden av skade eller forandringer på senevevet.

Hva kan du gjøre med skuldersmerter?

Har du skuldersmerter og lurer på hva det kan være anbefaler vi at du oppsøker helsepersonell for å få plagene diagnostisert. En vurdering fra en terapeut er første steg for å utarbeide en god behandlingsplan. Terapeuten vil først innhente informasjon og kartlegge viktige faktorer gjennom en samtale og deretter gjennomføre en klinisk undersøkelse av skulder. Bildediagnostikk som MR er sjeldent nødvendig for å sette diagnosen, men det brukes unntaksvis. Ultralydundersøkelse kan noen ganger være aktuelt for å avkrefte eller bekrefte en diagnose. Våre behandlere på Løren og Fornebu har god erfaring med undersøkelse og behandling av skulderplager og vi har mulighet til å undersøke med ultralyd dersom det er nødvendig.

Referanser:

  • Cooper JD, Seiter MN, Ruzbarsky JJ, Poulton R, Dornan GJ, Fitzcharles EK, Ho CP, Hackett TR. Shoulder Pathology on Magnetic Resonance Imaging in Asymptomatic Elite-Level Rock Climbers. Orthop J Sports Med. 2022 Feb 11;10(2):23259671211073137. doi: 10.1177/23259671211073137. PMID: 35174249; PMCID: PMC8842184.
  • Ottenheijm RP, Joore MA, Walenkamp GH, Weijers RE, Winkens B, Cals JW, de Bie RA, Dinant GJ. The Maastricht Ultrasound Shoulder pain trial (MUST): ultrasound imaging as a diagnostic triage tool to improve management of patients with non-chronic shoulder pain in primary care. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Jul 8;12:154. doi: 10.1186/1471-2474-12-154. PMID: 21740540; PMCID: PMC3141612.
  • Leong, Hio Teng ; Fu, Sai Chuen ; He, Xin et al. / Risk factors for rotator cuff tendinopathy : A systematic review and meta-analysis. In: Journal of Rehabilitation Medicine. 2019 ; Vol. 51, No. 9. pp. 627-637.