Rotatorcuffen er et begrep du sikkert har hørt om i forbindelse med skulderen, for eksempel i sammenheng med skulderskader eller oppvarming før styrketrening. Mange vet imidlertid ikke hva rotatorcuffen egentlig er og hvilken funksjon den har i skulderen. I denne artikkelen går vi derfor nærmere inn på dette temaet.

Anatomi omkring rotatorcuffen

Skulderleddet består av de to knoklene, skulderbladet (scapula) og overarmen (humerus). Sammen danner de en leddforbindelse ved at leddskålen fra skulderbladet mottar kula fra overarmsbenet. Leddskålen er veldig grunn sammenlignet med for eksempel leddskålen i hofteleddet. Leddforbindelsen er derfor i utgangspunktet ganske dårlig. Rundt leddskålen har vi en leddleppe som gjør skålen noe dypere, og vi har i tillegg en leddkapsel og ligamenter som sørger for ytterligere stabilitet. Dette er imidlertid ikke nok og vi er avhengig av muskulatur for å øke stabiliteten i leddet. Her kommer rotatorcuffen inn i bildet.

Rotatorcuffen er en muskelgruppe som består av de fire musklene, Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, og Subscapularis. De springer alle ut fra forskjellige deler på skulderbladet og fester seg høyt på overarmsbenet nær leddforbindelsen med skulderbladet. De tre førstnevnte musklene kommer fra baksiden av skulderbladet, altså på ryggsiden, mens den siste muskelen, subscapularis, springer ut fra fremsiden av skulderbladet. Det som er litt spesielt med rotatorcuffen er at senene til de forskjellige musklene alle flettes sammen og danner et bredt laken av senevev som dekker store deler av skulderleddet. Litt annerledes enn typiske sener som ofte er enklere å skille fra hverandre. Tenk på senene du enkelt kan se i underarmen…

Rotatorcuffen sin funksjon

Nå som vi vet litt mer om anatomien skal vi se nærmere på hvilken funksjon disse musklene har i skulderleddet. Vi tar musklene som kommer fra baksiden av skulderbladet først. Teres minor og infraspinatus ligger slik at de isolert sett vil kunne rotere overarmen utover. De kan altså bidra med en utadrotasjon i skulderleddet. Supraspinatus ligger slik at den vil kunne løfte armen ut til siden, men det spekuleres i om den kan bidra med utadrotasjon og kanskje også innadrotasjon avhengig av posisjonen på overarmen. Subscapularis som ligger på andre siden av skulderbladet ligger derimot slik at den vil kunne rotere overarmsbenet innover og dermed bidra til en innadrotasjon i skulderleddet. Dette er de isolerte funksjonene som mange gjerne tenker på når det gjelder rotatorcuffen. Men, rotatorcuffen har en annen og mye viktigere funksjon i skulderen. Disse musklene jobber sammen for å bidra med stabilitet i skulderleddet ved å sørge for at kula fra overarmsbenet holder seg sentrert i leddskåla. Enkelt sagt gjør rotatorcuffen det mulig for oss å bruke annen muskulatur for å flytte på armen, spesielt med stor kraft.

Sammenheng med skulderplager

I forhold til skulderplager så har ofte rotatorcuffen blitt sett på som synderen og på grunn av dens viktige funksjon er det lett å få katastrofetanker dersom en finner ut at en har skader på senevevet. Det som imidlertid er viktig å være klar over er at slike funn er svært vanlig også blant mennesker som ikke har skulderplager, noe som antyder at slike forandringer alene ikke er nok til å forklare eventuelle smerter eller plager. Man kan i flere tilfeller klare seg helt fint selv med større rupturer i senevevet.

Omfanget av seneforandringer og rupturer fanges gjerne opp på bildediagnostikk som MR bilder, men visste du at man finner omfattende forandringer og rupturer også i en stor andel av befolkningen som ikke har skulderplager? Bildene betyr ikke alt.

Håper dette var en nyttig introduksjon til rotatorcuffen. Les gjerne vår artikkel om rotatorcuff relaterte skuldersmerter.

Referanser:

  • Ihashi K, Matsushita N, Yagi R, Handa Y. Rotational action of the supraspinatus muscle on the shoulder joint. J Electromyogr Kinesiol. 1998 Oct;8(5):337-46. doi: 10.1016/s1050-6411(97)00038-2. PMID: 9785254.
  • Jeno SH, Munjal A, Schindler GS. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Arm Supraspinatus Muscle. [Updated 2023 Aug 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537202/
  • Maruvada S, Madrazo-Ibarra A, Varacallo M. Anatomy, Rotator Cuff. [Updated 2023 Mar 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441844/
  • Cooper JD, Seiter MN, Ruzbarsky JJ, Poulton R, Dornan GJ, Fitzcharles EK, Ho CP, Hackett TR. Shoulder Pathology on Magnetic Resonance Imaging in Asymptomatic Elite-Level Rock Climbers. Orthop J Sports Med. 2022 Feb 11;10(2):23259671211073137. doi: 10.1177/23259671211073137. PMID: 35174249; PMCID: PMC8842184.