Smerter i kneet er svært vanlig og de siste årene har man sett en økning i antallet som oppsøker behandling. Økningen kan ha en sammenheng med at det er flere aktive som får  idrettsskader og mye ensidig belastning. I en undersøkelse oppga 30% av alle kvinner og 25% av alle menn at de i løpet av det siste året hadde hatt knesmerter. 80% av alle barn i ungdomsskolen har hatt knesmerter og av disse hadde 15% oppsøkt lege for å få hjelp.

En av de vanligste årsakene til knesmerter som rammer alle aldre er meniskskader. Disse skadene kan komme i mange alvorlighetsgrader.

En meniskskade kan gi smerter når du er i aktivitet, men den kan også gi en følelse av at kneet gir etter, svikter eller låser seg. Den kan hindre deg i å drive med idrett eller føre til sykemelding.

Men først av alt: Hva er egentlig en menisk?

Det er faktisk to menisker i hvert kneledd. En på innsiden (medial menisk) og en på utsiden (lateral menisk). Meniskene fungerer som støtdempere i kneet og fordeler trykket mellom de to leddflatene. Meniskene bidrar også til å stabilisere kneet og sørger for at det kan bevege seg med minst mulig motstand. Noen ganger får vi skade i menisken, dette kan skje ved for eksempel en kraftig vridning eller over flere år med slitasje. 

Hva er en meniskskade?

Det vanligste er å skade menisken som ligger på innsiden av kneet. Grunnen til dette er at menisken på innsiden er festet til flere strukturer og at den derfor er mindre bevegelig enn menisken på utsiden av kneet.  

Meniskskader kan både komme akutt og oppstå gradvis over tid. Akutte skader er vanligere hos yngre, gjerne idrettsaktive, mens belastningsskader/aldersforandringer (degenerative forandringer) som oppstår over tid oftest forekommer hos voksne eller eldre. 

Hvordan behandler vi en meniskskade?

Det er viktig at vi skiller mellom akutte- og belastningsskader, da behandlingen ofte er svært forskjellig. Ved en akutt skade kan det være nødvendig med en operasjon- enten for å fjerne deler av menisken eller for å reparere den slik at menisken kan fortsette å beskytte leddbrusken.

Belastningsskader kan derimot ikke repareres med kirurgi, men leddet kan bli renset for frynsete vev som for eksempel kan gi låsninger eller sviktfølelse. Behandlingen for denne typen meniskskade er opptrening og oppfølging hos en terapeut. De fleste som har en belastningsskade i menisken kan bli helt bra UTEN kirurgi.

Det er viktig med tett oppfølging i opptreningsperioden. Treningen består av ulike typer styrke- og stabilitetstrening. Menisken vil gradvis tåle mer belastning og treningen man gjør bør gjenspeile dette. Øvelsene bør derfor være individuelt tilpasset.

Våre fysioterapeuter, kiropraktorer og manuellterapeuter på Løren og Fornebu kan hjelpe deg med vurdering og opptrening av meniskskader hvis du har behov for det.

Referanser:

  • Atraumatiske kneplager. Holtedahl R. .Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 
  • Increasing prevalence of knee pain and symptomatic knee osteoarthritis: survey and cohort data. Nguyen US, Zhang Y, Zhu Y, Niu J, Zhang B, Felson DT. Ann Intern Med. 2011
  • Evaluating acutely injured patients for internal derangement of the knee. Grover M.  Am Fam Physician 2012
  • Towards a Meaningful Self-management Intervention to Improve Long-term Prognosis for Adolescents with Patellofemoral Pain. Michael Skovdal Rathleff. Br J Sports Med 2023.
  • Skadefri om meniskskader:  https://www.skadefri.no/kroppsdeler/kne/meniskskader/
  • Meniscectomy as a risk factor for knee osteoarthritis: a systematic review. Papalia, Rocco, et al. British medical bulletin. 2011.
  • Arthroscopic surgery for degenerative tears of the meniscus: a systematic review and meta-analysis.Khan, Moin, et al.  Canadian Medical Association Journal. 2014.
  • Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery for a degenerative meniscal tear. Sihvonen, Raine, et al.  New England Journal of Medicine 2013
  • A meta-analysis comparing meniscal repair with meniscectomy in the treatment of meniscal tears: the more meniscus, the better outcome?. Xu, Caiqi, and Jinzhong Zhao. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2015.
  • Exercise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up.  Nina Jullum Kise mfl. BMJ. 2016