Nakkehodepine

Visste du at nakkehodepine, eller cervikogen hodepine som det egentlig heter, ligner på migrene? Cervikogen hodepine skyldes nedsatt bevegelighet, eller feilfunksjoner i nakken, som gir ensidig hodepine. Et anfall kan vare i flere dager og kan komme i episoder.

Det er usikkert hvor mange som lider av nakkehodepine, men trolig er det en større andel kvinner enn menn. Pasienter som har fått diagnosen migrene og ikke responderer på medikamentell behandling bør undersøkes med tanke på nakkehodepine.

 

  • Hodepine lokalisert på en side og skifter ikke side
  • Oftest lokalisert til bakhodet, men kan stråle fram over tinning eller til øyet
  • Den primære plagen er hodepine, og i mindre grad nakkesmerter
  • Hodepine kan fremprovoseres/forverres ved trykk på strukturer i nakken, eller ved nakkebevegelser
  • Et fåtall kan oppleve lignende symptomer som ved migrene. For eksempel kvalme og lys- og lydømfintlighet

En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse er viktig når du kommer til oss i Behandlerverket. Undersøkelsen er viktig for å finne ut av hvilke strukturer som forårsaker hodepinen og om det er bevegelser som forverrer den. Det er god dokumentasjon for at manipulasjonsbehandling kan være en effektiv behandling på cervikogen hodepine. Det er ingen bildediagnostiske funn som støtter diagnosen – cervikogen hodepine. Av den grunn er det sjelden nødvendig med MR, røntgen eller annen bildediagnostikk.

Behandlingsplanen du får av oss har som mål å redusere smerte og normalisere bevegeligheten så raskt som mulig slik at du kan returnere til de aktivitene du vanligvis ønsker å drive med, og helst litt sterkere og mer aktiv enn tidligere. Den vil trolig inneholde behandling i form av manipulasjonsbehandling, og/eller leddmobilisering for å normalisere bevegeligheten i nakken. I tillegg er det viktig med øvelser og trening med tanke på fremtidig forebygging av cervikogen hodepine. Vårt konsept er basert på enkel tilgang til behandling og trening, og vi vet at fysisk aktivitet alltid er bra.

https://unsplash.com/photos/AkSJQnem75Y