Bekkenledd­smerter

Visste du at omtrent 20% av gravide opplever bekkenleddsmerter? Bekkenleddsmerter kan forekomme i et eller flere av de tre leddene som binder bekkenet, og både kvinner og menn i alle aldre kan få det.

Bekkenet består av flere knokler og er forbundet av tre ledd, to bak og et foran. De to leddene bak heter iliosakralleddene, og det foran er symfysen. Bekkenleddsmerter kan oppstå fra alle tre ledd. Leddene blir holdt sammen av sterke leddbånd og dekket av muskulatur som har en funksjon på bekken, hofter og korsrygg.

Smerter i bekkenet under graviditet ble tidligere kalt bekkenløsning på grunn av utskillelsen av svangerskapshormonet relaxin. Hormonet fører til økt elastisitet i bekkenets leddbånd og er en helt naturlig prosess som klargjør kroppen til fødsel. Årsaken til at noen får bekkenleddsmerter i graviditeten er derimot ikke helt klar. Det er ikke bevist noen sammenheng mellom bevegelighet i bekkenledd og smerter, eller relaxin nivå og smerter. Man vet derimot at kjente risikofaktorer for bekkenleddsmerter er tidligere ryggplager, overvekt og tungt fysisk arbeid.

Vanlige symptomer på bekkenleddsmerter/bekkenløsning: 

  • Smerter over et eller flere ledd i bekkenet
  • Kan stråle ned til sete, lår og lyske
  • Forverres ved gange, sitte eller stå over tid
  • Rotasjonsbelastning og stillingsendring forverrer plagene

 

Vanlige symptomer på bekkenlåsning: 

  • Ensidig smerte lokalisert til et av de bakre bekkenledd
  • Strålesmerter til sete, lår og lyske på samme side som det involverte bekkenledd
  • Smerter ved stillingsendring som å reise seg fra stol
  • Nedsatt bevegelse i bekken og korsrygg

En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse er viktig når du kommer til oss i Behandlerverket. Undersøkelsen er viktig for å finne ut av om du lider av bekkenleddsmerter, bekkenlåsning eller annen årsak til dine plager.

Bekkenlåsning er ikke en primær diagnose, men mer en beskrivelse av en funksjonsforstyrrelse/tilstand i et av de bakre bekkenleddene (iliosakralleddene) hvor det typisk oppstår stivhet og smerter. Gravide kan oppleve dette på grunn av økt bevegelighet i bekkenleddene og økt belastning generelt på bekken og korsrygg. Ellers kan menn og kvinner i alle aldre få akutt bekkenlåsning ved løft og samtidig vridning, eller snikende over tid på lik linje som korsryggsmerter.

Behandlingsplanen du får av oss har som mål å redusere smerte og normalisere bevegeligheten så raskt som mulig slik at du kan returnere til de aktivitene du vanligvis ønsker å drive med. Når det gjelder bekkenleddsmerter går det vanligvis raskt over etter fødsel, men det kan være langt fram til fødsel hvis du har begynt å få vondt. Vi vet at det er stor forskjell i hvilke aktiviteter som provoserer plagene og derfor er en individuelt tilpasset plan viktig. Dette gjelder også de som opplever vedvarende bekkensmerter etter fødsel. Omtrent 5% har vedvarende plager de første tre måneder etter fødsel. Behandlingsplanen bør bestå av øvelser som ikke provoserer smerter, og den kan kombineres med smertelindrende manuell behandling hos kiropraktor, manuellterapeut eller fysioterapeut.

Spesifikk leddjustering/manipulasjonsbehandling har ofte god effekt på å redusere smerte og bedre funksjonen ved bekkenlåsning. Det oppfordres til bevegelse og moderat fysisk aktivitet ved slike bekkensmerter, men i noen akutte tilfeller kan det være nødvendig med avlastning en kort periode. Det anbefales å gjenoppta normale aktiviteter så raskt det lar seg gjøre. Ved gjentagende tilfeller av bekkenlåsning bør behandlingsplanen inneholde øvelser for å styrke omkringliggende muskulatur. Trening kan du utføre hos oss. Vårt konsept er tross alt basert på enkel tilgang til trening og behandling.

judit-murcia-vRuoDd-Qnq8-unsplash