Manuellterapi

Manuellterapi hos Behandlerverket

Manuellterapi er en mastergrad for fysioterapeuter innen muskel- og skjelettlidelser. Utdanningen gir en spesialisert kompetanse i utredning, behandling og forebygging av smerter, skader, sykdom og funksjonsplager i muskel- og skjelettapparatet.

Hva er spesielt med manuellterapi?

Fysioterapeuter som kan kalle seg manuellterapeuter, har i tillegg til sin videreutdanning bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, og de har særskilt trygdefaglig opplæring. Dette er en del av kompetansen som gir manuellterapeuter utvidede rettigheter i helsevesenet for muskel- og skjelettlidelser.

En manuellterapeut kan hjelpe med å:

  • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.
  • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
  • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.
  • ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.