Kiropraktor

Kiropraktor

En kiropraktor har en femårig masterutdannelse i kiropraktikk. Etter fullført obligatorisk turnustjeneste er kiropraktorer offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar.

Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske øvelser, samt informasjon og veiledning. Våre kiropraktorer er medlemmer av Norsk kiropraktorforening.

Man trenger ikke henvisning for å gå til kiropraktor. Kiropraktorer er som nevnt primærkontakter, og har derfor selvstendig diagnose- og behandlingsansvar.

Som primærkontakter i helsevesenet kan kiropraktorer:

  • Henvise pasienter til legespesialist, for eksempel ortoped/nevrolog/revmatolog.
  • Henvise til bildediagnostisk undersøkelse som MR, røntgen eller CT
  • Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i opptil 12 uker
  • Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» med arbeidsgiver og ansatt og eventuell bedriftshelsetjeneste

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktorer. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Behandlerverket har kiropraktorer på alle klinikker. Her kan du se oversikten av kiropraktorene som jobber i Behandlerverket.