En kiropraktor har en femårig masterutdannelse i kiropraktikk. Etter fullført obligatorisk turnustjeneste er kiropraktorer offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar.

Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske øvelser, samt informasjon og veiledning.

Som primærkontakt kan kiropraktorer:

  • Henvise pasienter til legespesialist
  • Henvise til bildediagnostisk undersøkelse som MR, røntgen eller CT
  • Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i opptil 12 uker
  • Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» med arbeidsgiver og ansatt og eventuell bedriftshelsetjeneste