10 000 skritt har blitt det daglige målet mange ønsker å oppnå. På smarttelefoner og smartklokker er 10 000 skritt standard mål for daglig aktivitet. 5000 skritt på det ene benet og 5000 skritt på det andre benet. Hver dag.

Hvorfor er 10 000 skritt det «magiske tallet»?

Forskning viser at det ikke er så viktig at du akkurat når 10 000 skritt. Mere mosjon gir bedre helse, men hvor mye trening og mosjon vi trenger for å få bedre- og å opprettholde god helse, er usikkert.

Faktisk kommer ikke 10 000 skritt fra forskning i det hele tatt- det er et resultat av en Japansk reklamekampanje for skrittellere.

Etter OL i Japan hadde japanere hatt fokus på fysisk aktivitet og skrittelleren “manpo-kei”, som oversatt fra japansk betyr “10 000 skritt-meter”, ble lansert. Japanere og resten av verden tok budskapet til seg og i dag har dette skrittmålet nådd nesten alle smarttelefoner og klokker.

Hva sier forskningen og hvor mange skritt trenger vi “egentlig”?

Selv om målet om akkurat 10.000 skritt ikke kommer fra forskning er det likevel et godt daglig mål da det gir helseeffekter. En stor amerikansk undersøkelse så på sammenhengen mellom antall skritt og helse. De undersøkte nesten 5000 personer som gikk med skritteller syv dager i uken i flere år og lette deretter etter de samme personene i statistikken over døde 10-11 år senere. De fant at de som gikk mest- levde lengst!

De amerikanske forskerne fant at risikoen for tidlig død var 50% lavere blant de som gikk 8000 skritt daglig enn for dem som kun gikk 4000 skritt. 8000 skritt var altså veldig bra helsemessig, men 10.000 skritt var enda bedre og ga enda noe lavere risiko for tidlig død. Men forskjellen mellom 10.000 og 12.000 skritt var derimot ikke like stor.

To nye studier fra i fjor viste at det var store helsefordeler ved å øke antallet skritt man tok hver dag. En økning i antall skritt ble knyttet til mindre hjertesykdom, hjerneslag og hjertesvikt samt ulike typer kreft og demens.

Er det det samme uansett hvilket tempo man går i?

Det er ikke bare antall skritt som er viktig, det er vel så viktig å ha en viss intensitet i aktiviteten vi gjør.  Studiene viste også at dersom intensiteten i gangen økte, sank risikoen for hjerteproblemer, kreft og demens!

Å telle antall skritt kan være en enkel måte å måle din daglige aktivitet på og kan fungere for de som ikke har en strukturert treningshverdag. For å øke helsefordelene bør man også øke intensiteten. Det å være litt fysisk aktiv er alltid bedre enn å være inaktiv. Voksne som ikke oppfyller rådene fra WHO angående daglig fysisk aktivitet (minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet eller minst 75 til 150 minutter med høy intensitet per uke), vil få helsegevinster ved å øke den daglige aktiviteten litt. Det er lurt å starte med små mengder aktivitet og gradvis øke hvor ofte, hardt og lenge du holder på.

Vi kan ikke si at du har god helse dersom du oppnår målet om 10.000 skritt hver dag, men vi vet at et aktivt liv starter med gode valg. Kanskje det første gode valget er et mål om å øke antall skritt man tar hver dag?

Referanser:

Association of Daily Step Count and Step Intensity With Mortality Among US Adults, Saint-Maurice PF, m.fl

JAMA mars 2020.

-Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women

I-Min Lee, MBBS, ScD1,2; Eric J. Shiroma, ScD3; Masamitsu Kamada, PhD4; et al

David R. Bassett, PhD5; Charles E. Matthews, PhD6; Julie E. Buring, ScD1,2

JAMA Intern Med. 2019;179(8):1105-1112. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0899

. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2734709

-Association of Daily Step Count and Intensity With Incident Dementia in 78 430 Adults Living in the UK

Borja del Pozo Cruz, PhD1; Matthew Ahmadi, PhD2; Sharon L. Naismith, PhD3; et al

Emmanuel Stamatakis, PhD4

JAMA Neurol. 2022;79(10):1059-1063. doi:10.1001/jamaneurol.2022.2672

-Prospective Associations of Daily Step Counts and Intensity With Cancer and Cardiovascular Disease Incidence and Mortality and All-Cause Mortality

Borja del Pozo Cruz, PhD1; Matthew N. Ahmadi, PhD2; I-Min Lee, MBBS, ScD3,4; et al

Emmanuel Stamatakis, PhD2

JAMA Intern Med. 2022;182(11):1139-1148. doi:10.1001/jamainternmed.2022.4000

Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling/voksne-og-eldre#voksne-og-eldre-bor-vaere-regelmessig-fysisk-aktive-praktisk