Diagnostisk ultralyd er et fantastisk bildediagnostisk verktøy som supplerer den kliniske undersøkelsen av en rekke muskel- og skjelett lidelser, og brukes særlig for å få et bedre bilde på skader i sener, leddbånd, muskler og rundt ledd. På denne måten gir ultralydundersøkelse, kombinert med klinisk undersøkelse, behandleren mulighet til å stille en mer nøyaktig diagnose, noe som igjen resulterer i raskere riktig behandling.

Diagnostisk ultralyd er den eneste bildediagnostiske undersøkelsen ved muskel- og skjelett plager som kan utføres under bevegelse. Dette kalles en dynamisk undersøkelse og er svært fordelaktig ettersom man da får en unik mulighet til å vurdere funksjonen av det smertefulle området. I tillegg har ultralydundersøkselsen en stor fordel ved at man lett kan sammenligne med den “friske” siden noe som gir undersøkeren et godt grunnlag for sammenligning.

Oppsummert er diagnostisk ultralyd særlig velegnet til å påvise:

  • Tendinopati/senebetennelser
  • Kalkdannelser i muskler og sener
  • Avrivninger i sener, ligamenter eller muskler.
  • Slimposebetennelse
  • Blødninger/hevelser
  • Skader rundt ledd